Łukasz Wojciechowski

Programowanie,
konsulting, szkolenia

Reaktywne programowanie dla zaawansowanych - RxJS

Szkolenie dla zaawansowanych programistów Javascript chcących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie programowania funkcyjnego. Nauka programowania reaktywnego obejmuje zarówno obsługę działań po stronie klienta jak i serwera. Prześledzimy drogę od programowania imperatywngeo do architektury opartej o asynchroniczny strumień danych (Observable streams). Szkolenie oparte jest na praktycznych przykłach i budowaniu rzeczywistej aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem reaktywnego zarządzania stanem aplikacji webowej. Ostatnia część kursu obejmuje zagadnienia z testowania kodu opartego o RxJS.

Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w praktyce (React, Flux, Redux, ReactNative)

Szkolenie dla programistów swobodnie poruszających się w zagadnieniach Javascript ES6. Na kursie zostaną omówione zagadnienia tworzenia aplikacji webowych SPA w React. Szczególnie duży nacisk położymy na programowanie hooków w Ract oraz tworzenie własnych. Następnie przedstawione zostaną metody testowania aplikacji reactowych. Ostatnia cześć poświęcona zostanie tworzeniu aplikacji mobilnych z użyciem ReactNative.

Kurs programowania w języku GO - fundamenty

Szkolenie dla programistów znających inne języki programowania. Kurs omawia takie podstawy jak m.in: struktury danych, funkcje, interfejsy i współbieżność. W części praktycznej zbudowane zostanie proste API oraz serwer HTTP. Całość zostanie połączona z bazą danych (PostgreSQL).

Nowoczesne metody organizacji pracy zdalnej w firmie IT

Szkolenie dla administratrów systemów sieciowych w firmie. Kurs obejmuje zagadnienia konfiguracji narzędzi i usług online (Github, Bitbucket, Jira, Google Workspace, MsTeems) dla zespołów programistycznych. Omówione zostaną także aspekty utrzymania bezpieczeństwa wymiany wrażliwych danych pomiędzy pracownikami a infrastrukturą firmową (szyfrowanie poufnaych danych, polityka bezpiecznych haseł, narzędzia typu Keepass czy TrueCrypt).

Get in touch

Napisz do nas:

Adres

ul. Hiacyntowa 14, 55-095 Mirków